På grund av bristande intresse (både från oss och våra potentiella besökare) har vi lagt ner MinaJobb.se. Vi satsar istället våra krafter på andra projekt – bland annat CV.NU.